Icɛaya, ur d-icar ara kan ɣef wanzafen d lmut n Lmasiḥ, lameɛna ibeṛṛeḥ-d ula ɣef tisin-ines ɣer ddunit, makken d-ilul s lbeṛhan.

“Atah, a tterfed tadist tɛezrit, a d-tesɛu aqcic, a s-tsemmi Ɛimmanuil, yeɛni: Illu yid-nneɣ.

“Yerna ɣur-nneɣ weqcic, yettunefk-aɣ-d Mmit-nneɣ, aɣmar ad yers ɣef tuyat-is, a s-nsemmi d Ameɛzuz, Amnesɣamu, Illu Anezmar, Ababat Ameɣlal, Ageldun n lehna.”

L'enfant Jésus

Lmasiḥ, i d-iheggan a d-yas ɣer ddunit, d llufan, ilul-d s Ṛṛuḥ Iqedsen si Meryem, melba assaɣ n tuzzuft. Uqbel-is kan, ilul-d Yeḥya-Aɣeṭṭas. Di lenbeyya meṛṛa, d netta kan i ywalan Lmasiḥ s wallen-is. Makken t-iwala, yenna : « Atah izimer n Ṛebbi ara yekksen abekkaḍ n yemdanen ! ». S tidett, Lmasiḥ iɛac mebla ddnub, yexdem aṭas n lberhanat, yesselmed abrid n leslak. Mačči kan d aya. Imi yerna yefka iman-is d asfel ɣef ddnub, akken yella di lebɣi n Yillu. D ccɣel-agi akk i ymeqren di tudert-is ger yemdanen. S lmut-is iɣum ibekkaḍen-nneɣ. Yuqel-aɣ d tadarit. Yessazel fell-aneɣ idammen-is am izimer, d asfel. Ɣef ddemma-nneɣ yeɣli-d fell-as uɛayer, weḥqaṛ, anzaf d lmut. “Swakka, yefka iman-is Lmasiḥ, tikelt, iwakken ad yawi ibekkaḍen n waṭas n yemdanen… ”. « Idammen n Lmasiḥ a ɣ-ssirden si yal ddnub », akken d-nnat Tira.

Lmut-is mačči d lexṣara. Lameɛna d tarennawt. D tarennawt ɣef lmut, axaṭeṛ tamettant n Lmasiḥ mačči d tagara. Yeḥya-d si ger lmeytin. Yuɣal-d ɣer tudert. D tadyant yesteɛǧiben akk deg umezruy. Lmasiḥ yeḥya-d, yuɣal s igenni, anda yella aked Yillu.

Lmut-is daɣen d tarennawt ɣef ddnub. Mebla lmut-is, ur nettizmir ara a nettwaqbel zdat Yillu. Yemmut deg ubdil-nneɣ. Yeɣli-d fell-as umerret-nni i d aɣ-yurǧan nekni. Axaṭeṛ d imednuben i nella meṛṛa. Tira qqarent-d: “Isellek-aɣ-d si ddnubat-nneɣ s idammen-is”. Lmasiḥ d lweɛda-nni i yeqbel Ṛebbi ɣef ddemma n wid akk ara yamnen yis d amsellek.

Tura ad nezdukel tikta n wayen i d-nelmed di tmanya n temsirin-agi i yɛeddan. D awal ɣef Win akken i yzemren a ɣ-d-isukkes seg zaraf n Yillu. Wagini :

  1. Ad yili d win ara ɣ-d-ibeggnen taɣara n Yillu, axaṭeṛ ulac deg-s abekkaḍ.

  2. Ad yili d win ara ɣ-iṣṣren ɣef ddemma n ddnub-nneɣ, akken yeṣṣer Yillu Adem d Ḥewwa s iceṭṭiḍen n weglim.

  3. Ad yili d lweɛda am tinn iqeddem Habil i Yillu.

  4. Ad yili d tadarit d amkan n twaṣra akken t-yella wefniq i Nuḥ d twacult-is.

  5. Ad yili d win ara yeṭṭfen amkan i wesfel am ikerri-nni deg ubdil n mmi-s n Yebṛahim.

  6. Ad yili am izimer-nni yettunefken d asfel, iwakken s idammen-is a neslek seg zaraf n Yillu, akken yemneɛ ula d agdud-nni yettwaḥeqren di zzman n Musa.

  7. Ad yesnekmal akk licarat-nni n Dawed, makken ara d yeɣli fell-as uɛayer, aqehheṛ d lmut, ifassen-is d iḍaṛṛen-is flan.

  8. Ad yili d Lmasiḥ aqeddac n Umeɣlal, yettumeknen i wenzaf d lmut, d izimer-nni i teddun ɣer tmezliwt, i d-yebder nnbi Icɛaya.

Jésus crucifié

D Lmasiḥ kan, « izimer n Ṛebbi itteksen abekkaḍ n talsa », ara yesduklen lumuṛ-agi i d-nenna. A wen-yekkes ddnub-nwen ma t-qeblem-t d Win akken yemmuten deg ubdil-nwen, neɣ mulac a ttefnum i lebda. Ihi, ma tendemmem di ddnub i txedmem, tqeṛṛam-d yis i Yillu, yerna tqesdem seg ul ad t-teǧǧem. Daɣen ma tumnem deg ul-nwen belli Lmasiḥ yemmut deg ubdil-nwen, atan ad tettwaselkem seg merret d usizref. Lameɛna mur terram ara lettkal-nwen di Lmasiḥ, atan ad tjaḥem i lebda.

Ahat tebɣam ad tlemdem akter ɣef lameṛ-agi ? Timsirin i d-iteddun a wen-mlent aṭas n temsal ɣef tudert d ccɣel n Lmasiḥ.

Tura, uqbel ad taẓem ɣer zdat, erret-d ɣef umseqsi n temsirt-agi.