empty tombAss n lɛid n leslak. D Lɛid n usuref. D ass i deg ara d-nemmekti tadyant meqqren. D tin n lmut aked ḥeggu n Lmasiḥ. D tadyant isuman amezruy n ddunit s lekmal-is. Ḥeggu n Lmasiḥ. D ayen i ybeddlen asaru n talsa d tikli-ines.

Mebla tadyant-agi n ḥeggu n Lmasiḥ, ur nettizmir ara a neɛqel s tidett azal tesɛa tmeɣra-agi n “lɛid usuref”. D tameɣra yessefraḥen s tidett. D lexbar n lxir yessefraḥen. D isallen aɛzizen d yeṣṣawaḍen ɣer-nneɣ leslak di Lmasiḥ. Mebla ḥeggu n Lmasiḥ ur d-yettili ara lferḥ-agi. Ur d-yettili ara leslak n yemdanen. Ulamma d azal n Linǧil, ur ten-fehhem ara, mur nefhima ara yakan azal n ḥeggu n Lmasiḥ.

Liman d usirem !

D asirem yebnan ɣef tidett. A d-nemmekti imeslayen n Bulus, di tebratt-is i wat Kurintus : «  Lukan d sseḥ, Lmasiḥ ur d-yeḥyi ara sir ger lmeggtin, tili, liman-nneɣ ur iṣṣeḥḥa ara... » (1 At Kurintus 15 :17). Kullec ad irab ɣer lsas. Taflest tamasiḥit ur tseɛɛu ara leqrar d wazal. D lexyal n tebḥirt. D timɛayin kan ahat i ɣ-d-ḥekkun.

Tazmert n ḥeggu !

Tidett icudden ɣer liman di Lmasiḥ d ayen ara yefken udem n tudert d usirem i ddunit meṛṛa. Tirza n Lmasiḥ, Mmi-s n Yillu, ɣer talsa. Tudert-is ger yemdanen. Lmut-is ɣef umidag d asfel i wsuref n ddnub, ḥeggu-ines si gar lmeggtin, alluy-ines ɣer igenni, d tidyanin-agi meṛṛa i s d-iban s tezmert, d Ṛebbi yeddren, i d-yefkan leslak i yemdanen. Iban-d di talsa, iɛaac yid-s, ibeggen-d leḥmala-ines d leɛfu. A neɛqel tazmert-agi d lekyasa lqayen mi ara nɣer di Tira: “ Lmasiḥ iban-d s tezmert d Mmi-s n Yillu i yella, s Ṛṛuḥ iqedsen, s ḥeggu-ines si ger lmegtin. ” (At Ruman 1:4).

Ccbaḥa n tefsut !

Teǧǧuǧeg tudert yuɣal-itt-d usirem s ḥeggu n Lmasiḥ. D azamul meqqren. Imi ayagi meṛṛa yeḍra-d di tefsut. Lmasiḥ, s ḥeggu-ines, yerra-d i tudert lbenna-ines.Yeɣleb lmut d tuccar-ines. Yesbedd asirem i lebda. Yeẓẓa-t deg ulawen n yemdanen. D netta i d Illu yeddren. D netta i d-yefkan ɣer tudert ayen akk yettidiren, yellan. D netta daɣen i yessemṣalaḥen talsa idenben aked Yillu zeddigen, yeddren i lebda. S ḥeggu-ines i yessers lebni n tidett. Iserreḥ-d i waman, yekkes fad i wulawen.

« Ma yella asirem-nneɣ di Lmasiḥ di ddunit-agi kan i yella, d nekni i yettɣiḍen kteṛ n yemdanen n ddunit meṛṛa. Meɛna Lmasiḥ yeḥya-d si ger lmeggtin, d taṣentit n ḥeggu i wid yemmuten. » (1 Kurintus 15 :19-20).

Tameɣra-agi n ḥeggu d tin ara yefken afud d usirem i yal amdan. D wagi i d liman.