Résultats pour " taflest"

de 1 à 14

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... i d inna Sidi Ṛebbi deg awal-is, lamaɛna s taflest s Ṛṛuḥ iqedsen, yellan deg-yi , s Linǧil,...
Awal ɣef teflest! Imagraden - ... akk ixeddem. Taflest d azal n wul. Ad nini ihi, taflest n wul. Amakken d nettat I d tinettit n wemdan...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... asteqsi n tugget n yemdanen ɣef ayen yeɛnan taflest tamasiḥit. D liman s yiwen n Ṛebbi. D Illu...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ayen akk I wulmen I tudert d liman. Yesǧuǧǧug taflest d usirerm!...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tsuma ṛṛeḥma n Yillu. Ad nini ɣer lsas-is, taflest d liman n wul, seg ul. D ttbut i d-yettasen...
Kahin d Habil Illu yiwen, abrid yiwen - ... temxallaf, d acu kan di sin yid-sen, sɛan taflest deg Illu n tidett. Yusa-d lweqt i deg ara qeddmen...
A neḥrez asirem! Tagejdit - ... Talwit d usirem. Ihi yewwi-d lḥal, a neḥrez taflest-nneɣ, laman-nneɣ di Lmasiḥ i ɣ-yellan...
Nnbi Yebrahim Illu yiwen, abrid yiwen - ... n Yillu Yettwassen Yebrahim d win yesɛan taflest meqqren deg Illu. Yiwen wass, yenna-yas Yillu ad...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Taflest d yidles! Tagejdit - ... ara d-nefsi, d tin yeɛnan, ddin si tama, aked taflest si tama nniḍen. Axaṭer, ddin yezmer ad yili...
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yeɛnan Linǧil, adlis ɣef ssarsen imasiḥiyen taflest-nsen. Rebɛa si ger inagan imezwura qesden...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ......
Dawud igleb Gulyat Tahregt 13