Résultats pour "ṛṛuḥ"

de 1 à 56

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... s lɛiqab amqran lɛiqab ilebda ama di ṛṛuḥ neɣ di lǧessa. Tuffɣa 34.6 Tuffɣa 20.5 Ahellil 5.5 2 At Kurintus 6.14-17 Aḥṛic...
Ferḥeɣ imi i liɣ d ayla n Sidi Ṛebbi Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ul ajdid. A wen-d-fkeɣ ul ajdid, a wen-d-fkeɣ ṛṛuḥ ajdid ad yili deg-wen. (Ḥiziqyel 36.26) Lecɣal...
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... Sidi Ṛebbi, Illu-inek, s wul-ik d ṛṛuḥ-ik, s wayen akk yellan di tezmert-ik akk-d lɛeqliya-k....
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ......
Awal ɣef teflest! Imagraden - ......
Awal ɣef Tira..! Imagraden - ......
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D acu-t wazal n tzallit? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yeṣfan, s nniya n wul. Taẓallit d leɛbada s ṛṛuḥ, s tidett.  Di linǧil n Yuḥenna, di...
Timsirin si Tira Iqedsen Timsirin si Tira Iqedsen - ... 9 - Imenɣi di ṛṛuḥ akk-d waɛbad meṛṛa yeffɣen i leɛbada n Sidi Ṛebbi    Tamsirt...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... Illu! Xleq-d dgi ul yeṣfan,ɛiwed-d dgi ṛṛuḥ iṛeṣṣan. Ur yi-ssibɛid ara ɣef udem-ik,ur...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
1 - Tazwart Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ......
I wacu rebɛa n Linǧilat? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Yal aseggas s ṛṛeḥma-s! Tagejdit - ......
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ddnub. Deg ul n yal amdan yezga umgara n ṛṛuḥ. Tekcem-it tugdi, yuɣal ur yesɛi laman wala talwit....
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... neɣ d kra n tmusni icudden ɣer temsal n ṛṛuḥ, n lmut d tudert akkin i lmut. Yal wa d abrid yeḍfer....
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... 5 :21). Kullec yettwakemmel ! A Baba, atan ṛṛuḥ-iw ger ifassen-ik ! D tiɣri n leslak yettwakemlen....
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ......
Amek ara nɣer, a nefhem Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ......
Leslak, i wacu, seg acu? Tiririt ɣef tuttriwin - ... A d-nini yessufuɣ si tudert n Ṛebbi. D lmut n ṛṛuḥ. D agzam n uẓeṭṭa-nni d « wassaɣ »...
Azal n ihellilen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n 150 n ccnawi d isefra. D icewwiqen n ṛṛuḥ. Ttalin-d deg ulawen n wid meṛṛa yettḥemmiden...
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ......
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ......
Illu aked wemdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tudert ! Mačči kan d lmut n tfekka. D lmut di ṛṛuḥ. D aẓẓeṭṭa-nni n tudert ara yegzmen....
Lecɣal 2: 25 - 36 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 6
Lecɣal 2: 14 - 24 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 5
Lecɣal 2: 1 - 13 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 4
Lecɣal 10: 44 - 48 Timlilit ar Tira - Lecɣal n ṛṛusul 41
Yuḥenna 14: 15 - 21 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 83
Yuḥenna 14: 22 - 26 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 84
Yuḥenna 14: 27 - 31 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 85
Yuḥenna 16: 1 - 11 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 91
Yuḥenna 16: 12 - 16 Timlilit ar Tira - Linğil sɣur Yuḥenna 92
Ers-d a Ṛṛuḥ n Ṛebbi D keččinni i d Ṛebbi-nneɣ 2
A Ṛebbi ṣubb-d Ṛṛuḥ-ik Ay d lfeṛḥ-iw 1
At Ṛuman 8:1-8 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 22
At Ṛuman 8:9-17 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ṛuman 23
Talalit Azal-iw nekk s tmeṭṭut 1
Tameɣra n tmeṭṭut Azal-iw nekk s tmeṭṭut 12
Aẓumu Azal-iw nekk s tmeṭṭut 17
Iɣes n temtunt Maacahu 37
Sin n imuren Tahregt 15
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririyin 15

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook