Résultats pour "izem"

de 1 à 10

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... ddnub b amdan, ulla d yiwen di texlqit-is ur y izemiṛ add iɛbbi taɛkemt d ṛṛefu tameɣlalt n...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tilisa ur yesɛi acrik neɣ amɛawen. Ulac i s-izemren, kullec yella ddaw leḥkem-is d tezmert-is....
Tamsalt n lweqt! Tagejdit - ... netta yetɛeddi am waḍu. Ulac win izemren a t-yelḥeq. Neẓra daɣen tudert n wemdan tcud ɣer wazal...
Illu d Yiwen Illu yiwen, abrid yiwen - ... yal amkan di yal lawan. Yeqqar-d Yillu, ulac win izemren ad yeffer fell-as. Ṛebbi yettili di yal tamurt...
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... nekk i d abrid, tidett aked tudert. Ulac win izemren ad yas ɣer Baba Ṛebbi mebla yis-i.” (Linǧil...
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ... yal yiwen, ur ntettu ara belli yella  “Win” izemren i kullec. Yella “Win” yellan d asirem i...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... belli iswi n lqaɛa aked igenwan d yiwen. D tizemmal s tezmert Imi lmalayek zgan-d d ilemmasen, d...
Aseḥseb s yetran Azal-iw nekk s tmeṭṭut 15
Izem Iṛeɛɛden Tahregt 4
Tizemrin Tahregt 78

Anadi

Rechercher dans

le titre
le contenu
les mots clés
la description
Facebook