Résultats pour "leqdic"

de 1 à 16

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ... Maryem (Galates 4.4; Jean 1.14), s tamhelt (leqdicn) n Ṛṛuḥ Iqdsen (Matth 1.18; Luc 1.35),...
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... n tesmasitin timeqranin : Afakan, lqaɛa, lweqt, leqdic, tiɛebbja, igerrujen akk-d ussenṭeḍ neɣ...
Umneɣ s Sidi Ṛebbi Ababat… Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... ttzidin rennun-d. (Lecɣal 9.31) 123. D acu n leqdic iɣer d-tettusawel Tmezgida ? Att-tteɛbed Sidi...
Imɣaren n tmezgida: Tazwart Awal ɣef Umezruy...! - ... nnadi ɣef later-nsen deg umezruy, ɣef wazal d leqdic-nsen deg usbeddi n tmezgida, deg akud, ugar n...
Imɣaren d wassa Awal ɣef Umezruy...! - ... t-nɛeffes ara, ur nettaǧǧa ara di ṭṭerf leqdic-nsen d uselmed-nsen. Si tama nniḍen, leqraya...
Amek i d-yewwi a nefhem Lmasiḥ yellan d Mmi-s n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... yellan deg ul n Ṛebbi. Azal-agi icudd ɣer leqdic n Lmasiḥ iwakken ad yesnekmal tamsissit yesbedd...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Tira iqedsen yettawi-d ɣef Ṛṛuḥ Iqedsen yellan s nettit-ines d Ṛṛuḥ n Ṛebbi, d Illu...
Timsirin si Tira Iqedsen Timsirin si Tira Iqedsen - ... n Tira Iqedsen d wallalen i welmed d tmusni i leqdic. Ahil-agi ad iɛawen atas u imasiḥiyen iqbayliyen...
2 - Adlisen n Lɛehd Ajdid Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... yedlisen-agi ɣef Lmasiḥ, yella d ayen yeɛnan leqdic-ines d uselmed-ines. D taɣlift-is ara yawin...
3 - Melmi i d-uran yeḍrisen? Titeggarin n Lɛahd Ajdid - ... naf deg adlis n Luqa (Luq 3:1). Yettawi-d ɣef leqdic n Yeḥya Aɣeṭṭas i d-yusan kra n lweqt kan...
Amek d-ttmeslayent Tira ɣef Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ɣef tudert n Lmasiḥ, ɣef tlalit-ines, leqdic-ines, lmut-is d ḥeggu-ines. A d-ilal s lberhan,...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... tigzi, yettilin deg genwan, ccɣel-nsent d leqdic zdat Yillu. Ṣṣawaḍent ɣer Yillu aked txelqit-ines...
At Ifasus 3:1-11 Timlilit ar Tira - Tabṛaṭ i wat Ifasus 5
Tudert n Lmasiḥ "Mass Yecwa" Maacahu 1
Sin n imuren Tahregt 15
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririyin 15