Résultats pour "sser"

de 1 à 48

Genre Titre
Aselmed di taggwa n teflest ittusmman: Aselmed n Heidelberg Aselmed - general - ......
Ayen i gettraǧu Sidi Ṛebbi deg-i : 7 lumuṛ Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... Ṛebbi yellan d Illu yeddem-ed amdan nni, issers-it di leǧnan n Ɛidin iwakken a tixdem, yerna a t-iɛass....
Awal n Sidi Ṛebbi: Lɛahd Aqdim Nekk d ayla n Sidi Ṛebbi - ... m'ara yeḥkem deg wemkan n Dawed, ad issers lehna ara idumen i dayem . (Icaɛyah 9.5-6) Lecɣal 3.22-26 38....
Akteṛ n uneǧǧaṛ igella Akteṛ n uneǧǧaṛ igella - ... n Bouddha, n Muḥemmed neɣ n Kunfusius ur sserfayen ara imdanen? Acku ur yeɛri yiwen deg-sen a d-isbin...
Awal ɣef Tira..! Imagraden - ... n Yillu i d tidett. Imi i d-iweḥḥa Tira, yesser-d yes-sent lebɣi-s d tikta-ines. Akk ara nefhem...
Di liman amasiḥi, yiwen n Yillu neɣ tlata? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n Ṛṛuḥ iqedsen I ɣ-d-ssebganent Tira sser yellan di tnettit n Yillu. Netta yellan d Ababat, d...
D acu yella Ṛṛuḥ Iqedsen, d acu-t leqdic-is? Tiririt ɣef tuttriwin - ... liḥala n ddnub I deg yella. S tafat-is a d-yessers deg ul-is ṭṭmana n Ṛebbi d ṛṛeḥma-s....
Anida-tt tidett? Tagejdit - ... neɣ agdud i zemren ad innefli mada gella ur yesser-s ara ɣer lsas  azalen n teɣdemt d wezref. Lemqadra...
Asteqsi ɣef teflest? Tiririt ɣef tuttriwin - ... s yiman-is. Yis ara yamen yal amdan yernu ad yessers lettkal-is deg-s, deg awal-is d laɛanaya-ines....
Adem aked Ḥewwa Illu yiwen, abrid yiwen - ... weḥd-s, yeqsed a s-d-yefk tamɛiwent.  Yessers-d Ṛebbi iḍes meqqren ɣef Adem. Mi yella iggen,...
Kahin d Habil Illu yiwen, abrid yiwen - ... yenɣa Habil. Imerret-it Yillu s leqseḥ. Issers-d fell-as abxas i lmend ubekkaḍ-nni yexdem. Seg...
D acu-t yizen n Tira? Tiririt ɣef tuttriwin - ... n talsa aked yiswi i ɣer tetteddu. Si tazwara yessers-d Yillu tamsisit aked wemdan i d-yesnulfa. Yessers-d...
Nnbi Yebrahim Illu yiwen, abrid yiwen - ... yesbedd dinna Yebrahim adekkan s yeẓra, yessers fell-as isɣaren. Yurez Isḥaaq, yessers-it ɣef...
Nnbi Musa Illu yiwen, abrid yiwen - ... aḍella, tesleɣ-it, terra deg-s Musa. Tessers-it ger uɣanim, iri n wasif. Yell-is n Ferɛun tṣubb-d...
Nnbi Dawed Illu yiwen, abrid yiwen - ... tḥemleḍ ad tili tidett di lqaɛ n wul,Di sser tesselmadeḍ-iyi tekyes ! Kkes ddnub-iw s umezzir...
Nnbi Icɛaya Illu yiwen, abrid yiwen - ... Ayen d yettbecciṛ i teffeɣ di lawan i d-yessers Yillu. Ayen ɣef d-icar Icɛaya, iɛedda-d deg ujeṛṛeb...
Yasuɛ-Lmasiḥ Illu yiwen, abrid yiwen - ......
Tidyanin n yezri d tid i d-iteddun Illu yiwen, abrid yiwen - ... ɛecra wussan mbeɛd mi yuli s igenni2. Yessers-d ɣef wid akk yumnen-yis Ṛṛuḥ Iqedsen3. Yettunefk-as...
Un seul Dieu Un Dieu Un Chemin - ... il appela l'amas des eaux mer. Puis Dieu fit pousser les arbres et les plantes. Le quatrième jour Dieu...
Adam et Eve Un Dieu Un Chemin - ... celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon». C'est une prophétie très importante....
Caïn et Abel Un Dieu Un Chemin - ... terre. Il aimait la travailler, semer et voir pousser les fruits et les légumes. Ils avaient des occupations...
Le prophète Moïse Un Dieu Un Chemin - ... Egyptiens parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël: toute l'eau du pays...
Illu yellan d anezmar, amek ara d-ilal si tmeṭṭut? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d ḥeggu-ines ass wis tlata si ger lmeyytin. D sser meqren ! Ṛebbi anezmar a d-ibin deg umdan-nni...
D acu-t wazal n ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... nniḍen, ad nini, s ḥeggu n Lmasiḥ i d-yessers Yillu ṭṭabeɛ-ines ɣef azal n umidag, ɣef...
Taflest d yidles! Tagejdit - ... tudert n dayem. Degmi ur d-yewwi ara lḥal a nesserkem azal n teflest, n liman, aked wazal n yidles...
I wacu uggtent deyyanat? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d wamek ara yeman-yis. D wagi, a d-nini I d sser n deyyanat d lxilaf yellan ger-asent. Uggtent deyyanat...
Asmekti Tagejdit - ... ad tteɣḍel "iɛdawen-is". D acu kan, lḥif d ssersen imnekcamen n Fṛansa di tmurt-nneɣ deg akken...
Yal aseggas s ṛṛeḥma-s! Tagejdit - ... ad beccreɣ ɣef useggas i deg ara d-issers Ṛebbi ṛṛehma-ines." Ayagi a t-naf di Luqa 4: 17-19. D...
Amek ara yiliɣ d amasiḥi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d ameksa s tidett ɣef teṛwiḥt-is. Ad yessers akk lettkal-ines deg-s, di yal tama n tudert-is. Liḥala...
Ma d tidett Lmasiḥ ibeggen-d iman-is d Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... a d-isbeggen iman-is ɣer ddunit di Lmasiḥ. D sser meqqren. D adrig yeffren ɣef tmusni n yemdanen....
Lsas n liman amasiḥi Tiririt ɣef tuttriwin - ... i ddunit. D acu kan Sidi Ṛebbi si tazwara yessers-d lweɛd-is i yemdanen. Yeṭṭef lqsed iwakken...
Amek qublen inelmaden Lmut n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d sebba n leslak n yemdanen. D acu kan yeqqim d sser. A d nini s liman d uweḥḥi n Tira ara nefhem...
D tidett Ḥeggu n Lmasiḥ? Tiririt ɣef tuttriwin - ... ɣef umidag. Dɣa ttlen-t di lekfen, ssersen-t deg yiwen uẓekka yellan daxel n weẓru. Ṛṛuman...
D Lmasiḥ kan i d abrid? Tiririt ɣef tuttriwin - ... uselmed-ines, s lemtel yella ger yemdanen, i d-yessers imeslayen-agi. Tidett d wannuz ddukulen deg uselmed...
Imeslayen n lmasiḥ ɣef umidag, lmeɛna-nsen? Tiririt ɣef tuttriwin - ... si ger lmeggtin. Ad yali ɣer igenni. Ad yessers Ṛṛuḥ-is ɣef wid meṛṛa ara t-iqeblen di tudert-nsen....
Yekkat wedfel di tmurt! Tagejdit - ... iḥeǧǧuǧa ntmes d iqeddacen-is. Yessers lqaɛa ɣef lsas-is, tṛeṣṣa i dayem. Tɣummeḍ-tt...
Tetteddu-d tefsut! Tagejdit - ... akken ad teḥkem ɣef yiḍ; yerna-d itran. Issers-iten Yillu di listaɛ n igenni, ad fken tafat i...
Amek ara nefhem tamezgida? Tiririt ɣef tuttriwin - ... d amsellek, d aqerru ɣef tejmaɛt meṛṛa. D sser ameqṛan yellan di Tira iqedsen. Sser-agi yerna-d...
Amek nettḥussu s leḥmala n Ṛebbi? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ayagi meṛṛa d Lmasiḥ i d-inejren abrid, yessers-d lehna ger Ṛebbi d yemdanen. Akka i d-ibeggen...
Tafaska n Lɛid usuref! Tagejdit - ... zeddigen, yeddren i lebda. S ḥeggu-ines i yessers lebni n tidett. Iserreḥ-d i waman, yekkes fad...
Mazal anza n tefsut Tagejdit - ... n yiɣil-is, isseɛreq iberdan i wid ittzuxxun, issers-d imeqranen seg ikersiyen-nsen n tgeldit irfed...
Amek ara nefhem leqsed n Ṛebbi! Tiririt ɣef tuttriwin - ... Deg ixf wis tlata di Laṣel n ddunit, issers-d lweɛd-agi n umsellek ara d-yasen. ( Laṣel n ddunit...
Ɣer tewwura n unebdu! Tagejdit - ... s-slen yemdanen n ddunit meṛṛa. D wagi i d sser. D lɛid i yal amdan. D asirem i yal tudert....
Illu aked wemdan? Tiririt ɣef tuttriwin - ... Ad yextir abrid ara yeḍfer. Leḥmala d sser i lehna ! A naf deg ixf wis sin, sser i deg yettidir...
Asteqsi ɣef lmalayek? Tiririt ɣef tuttriwin - ... lmalayek. Yella daɣen di Tira wayen yellan d sser, d adrig, ɣef lame.r-agi n lmalayek. A neqqim kan...
Aẓumu Azal-iw nekk s tmeṭṭut 17
Sin n imuren Tahregt 15
Ṛṛbeḥ n tidett Tahregt 50